Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva v spolupráci so spoločnosťou STOB

Ponúkame projekt zameraný cielene na všeobecných lekárov pre dospelých. Ak máte záujem rozšíriť svoje vedomosti o problematike obezity ako choroby, zlepšiť komunikáciu s obéznym pacientom a dozvedieť sa viac o emóciách a myšlienkach, ktoré fungujú ako spúšťače jedla prihláste sa. Kurz lektorov znižovania nadváhy založený na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie je organizovaný cielene „na kľúč“ pre lekárov v ambulanciách prvého kontaktu.


MUDr. Peter Makara, MPH - prezident SSVPL

Chcem sa zúčastniť

STOB - STop OBezite

Kurz zameraný cielene na prípravu všeobecných lekárov pre dospelých. 

Spoločnosť STOB Slovensko organizuje už 15 rokov na Slovensku Kurzy znižovania nadváhy založené na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie.


" Staňte sa lektorom metodiky STOB - znižovanie nadváhy na princípe kognitívno-behaviorálnej terapie. "

MUDr. Ivan Majerčák - STOB Slovensko 

Kognitívno-behaviorálna terapia STOB

 • Pomáha obéznym pacientom pri zmene životného štýlu a má zásadný vplyv na udržanie hmotnostného úbytku. 
 • Pomáha udržiavať zmeny životného štýlu, ktorý spája pohybovú aktivitu so správnymi stravovacími návykmi. 
 • Pomocou rôznych techník pomáha odstraňovať nevhodné stravovacie a pohybové vzorce správania. 
 • Berie do úvahy fakt, že trvalú zmenu životného štýlu obézneho človeka dosiahneme len ovplyvnením jeho emócií a myšlienok, ktoré určujú jeho vzťah k jedlu, vzťah ku vlastnému telu a menia jeho doterajšie správanie.

MUDr. Ivan Majerčák

 • Špecialista na vnútorné lekárstvo, kardiológiu a psychoterapiu
 • Prezident Ligy proti obezite
 • Viac ako 20 rokov sa venuje liečbe obezity
 • Aktívne bojuje za prevenciu a venuje sa osvete tohto fenoménu, ktorým trpí čím ďalej, tým viac ľudí už aj na Slovensku.

Kurz bude prebiehať hybridne

Teoretická časť bude dostupná online formou v dvoch blokoch a praktické zručnosti budú predstavené prezenčne. Kurz je 3-dňový, online časti sú plánované na dva dni a prezenčne jeden deň.

Ubytovanie sa myslí noc vopred, t.j. ak sa niekto zúčastní 30.4. tak má grátis noc z 29.4. na 30.4. a tak isto aj v máji. Ak sa zúčastni 14.5. tak má nárok na noc z 13. na 14.5.

1. blok - online

 • výlučne online
 • pútavé video kurzy
 • dostupných 5 hodín školení
 • videá si môžete pozrieť aj opakovane
 • absolvovanie krátkym testom

2. blok - online

 • výlučne online
 • pútavé video kurzy
 • dostupných 5 hodín školení
 • videá si môžete pozrieť aj opakovane
 • absolvovanie krátkym testom

3. blok - prezenčne

 • Miesto konania Hotel Slovan, Tatranská Lomnica
 • Dostupné termíny 30.4. a 14.5. 
 • ubytovanie je zabezpečené na noc pred konaním prezenčnej formy kurzu
 • školenie praktických zručností
 • trvanie bloku je 1 deň
 • možnosť osobných konzultácii otázok s MUDr. Majerčákom
 • jednotlivé termíny majú obmedzenú kapacitu na 75 účastníkov
Prihláste sa na prezenčnú formu a vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje viac

17 kreditov

Kurz je zaradený do vzdelávania a bude akreditovaný. Predpokladaný počet je 17 kreditov v Slovenskej lekárskej komore.

Cena

Projekt je podporený grantom SSVPL, preto prvých 250 prihlásených lekárov bude mať kurzovné hradené z grantu SSVPL. Štandardný kurzovný poplatok je 150 €, vďaka grantu platí účastník len 20 € za online časť. Znížená cena platí len pre obmedzený počet účastníkov, neváhajte sa preto zaregistrovať čo najskôr.

Účasťou na kurze získate
 • Video školenia v rozsahu 10 hodín
 • Dostupnosť videí niekoľko týždňov
 • Osobné konzultácie s lektormi
 • Metodické a edukačné materiály
 • Brožúry STOB
 • 17 kreditov
 • Certifikát platný pre územie SR

Podujatie prinášajú